C243051374dae842d029357f15d5d8f27685610c

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici

Virovitica, fakultet

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.

Kontakt

Ulica Matije Gupca 78

Mail:

Telefon: (033) 721 099

Fax: (033) 721 037

Studentska referada

Telefon: (033) 492 254, (033) 721 099

Mail:

Studentski predstavnik

Dario Pavić

Prijavi neispravan podatak.

Komentari

Vezane institucije

fakultet

0de868bf6eb2ca3680a1caebfb35608b1d98d286

Akademija dramske umjetnosti

ADU

Zagreb

izv. prof. art. Franka Perković Gamulin

fakultet

8f5b3fa11baecfe7716eec6d74a0fe20aa78ffff

Akademija likovnih umjetnosti

ALU

Zagreb

Izv.prof.art. Aleksandar Battista Ilić

fakultet

Cc54cba822f32d93110f6c75edbffcc05bb73819

Agronomski fakultet

AGR

Zagreb

prof.dr.sc. Zoran Grgić

fakultet

38f2e98b5567c6160c488abb73211a34e1935da5

Arhitektonski fakultet

AF

Zagreb

izv.prof. Boris Koružnjak

fakultet

6aa5499402e9308838c2649be9c9c3411c082ec8

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

ERF

Zagreb

Prof. dr. sc. Antonija Žižak

Pogledaj sve institucije