Prometna logistika

Mape sa materijalima

Osnove logistike

0 materijala

Poslovni engleski jezik I

0 materijala

Poslovni engleski jezik II

0 materijala

Poslovni njemački jezik I

0 materijala

Poslovni njemački jezik II

0 materijala

Osnove tehnologije cestovnog prometa

0 materijala

Osnove tehnologije željezničkog prometa

0 materijala

Osnove tehnologije zračnog prometa

0 materijala

Vjerojatnost i statistika

0 materijala

Prometna infrastruktura

0 materijala

Osnove tehnologije vodnog prometa

0 materijala

Prometno pravo

0 materijala

Seminarski rad

0 materijala

Osnove ITS

0 materijala

Rukovođenje i organizacija prometnog poduzeća

0 materijala

Špedicija, rizik i osiguranje

0 materijala

Materijali u transportu

0 materijala

Logistika transporta tereta i skladištenje

0 materijala

Logistika prijevoza putnika

0 materijala

Poslovna komunikologija

0 materijala

City logistika

0 materijala

Prekrcajna mehanizacija

0 materijala

Završni rad

0 materijala

Osnove poduzetništva i menadžmenta

0 materijala

Ambalaža

0 materijala

Marketing u transportu

0 materijala

Zaštita u prometu

0 materijala

Integralni i intermodalni sustavi

0 materijala

Osnove elektrotehnike

0 materijala

Uvod u računarstvo

0 materijala

Prometna tehnika i sigurnost

0 materijala

Investiranje i financiranje

0 materijala

Poslovna matematika i statistika

0 materijala

Baze podataka

0 materijala

Projektiranje računalnih mreža

0 materijala

Sigurnost i zaštita logističkog procesa

0 materijala

Tjelesna i zdravstvena kultura

0 materijala

Informacijske tehnologije u poslovanju

0 materijala

Matematika I

0 materijala

Fizika

0 materijala

Osnove logističkih sustava

0 materijala

Matematika II

0 materijala

tamada.ua

tamada.ua

https://teplostar.kiev.ua