Stipendija MZO-a

Dodjeljuju se stipendije studentima romske nacionalne manjine u mjesečnom iznosu od 1300 kn

https://pixabay.com/photos/open-book-library-education-read-1428428/

Na natječaj se mogu prijaviti studenti romske nacionalne manjine do 31. listopada 2019. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu. Mjesečni je iznos 1300 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od listopada 2019. do srpnja 2020. godine

Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti koji su: 

  • hrvatski državljani ili državljani Europske unije koji imaju odobren status stranca sa stalnim boravkom u RH
  • studenti sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište
  • pripadnici romske nacionalne manjine, što se dokazuje preslikom rodnog lista ili ispisa iz popisa birača. 

Na natječaj se ne mogu prijaviti studenti koji već primaju stipendiju iz javnih izvora, oni koji su u akademskoj godini 2019/2020. treći put upisali istu godinu studija, studenti koji su ove akademske godine upisali mirovanje studentskih obveza te studenti poslijediplomskih studija koji ne izvršavaju studijske obveze sukladno propisima visokoga učilišta. 

Rang-lista za raspodjelu stipendije utvrđuje se na temelju mjesta na rang-listi u razredbenom postupku na visokom učilištu koje je student upisao, za studente prve godine preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkog stručnog studija i preddiplomskog stručnog studija. Rang-lista za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuje se tako da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina (zaokruženoga na tri decimale) i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja). 

Detaljan opis postupka za prijavu te popis dokumentacije potrebne za podnošenje prijave dostupan je u tekstu natječaja, a prijave se zaprimaju poštom na adresu: 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom Javni natječaj za državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2019/2020

od 1. do 31. listopada. Rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju bit će objavljena na službenim internetskim stranicama Ministarstva najkasnije 15 dana nakon završetka roka za podnošenje prijava. 

Komentari na članak

Vezani članci

Ilustracija - stipendija

Financijska podrška

Stipendija za studente s područja grada Karlovca

Zaklada „Nikola Tesla” dodjeljuje 5 stipendija studentima u STEM područjima u iznosu od 1000 kuna mjesečno. Rok za podnošenje zahtjeva je 10. listopada 2018. godine.

https://pixabay.com/photos/banknote-bill-business-buy-cash-15985/

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Odobreno 3817 braniteljskih stipendija za ovu akademsku godinu

Objavljena su imena učenika i studenata koji su ostvarili pravo na stipendije iz Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2017/2018. godinu.

Promocija studenata

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ dodjeljuje stipendije za boravak u inozemstvu

Studentima su dostupne četiri stipendije za boravak u Izraelu i Njemačkoj. Prijave traju do 17. veljače.

Sveučilište u Rijeci

Ljetna škola

Volonteri riječkog Sveučilišta podučavaju romsku djecu engleskom jeziku

Sveučilište u Rijeci odabrano je kao baza za početak podizanja razine svijesti u svrhu daljnjeg razvijanja studentskog volonterstva na sveučilišnoj, a kasnije i na državnoj razini.

Promocija studenata

Akademska godina 2016/2017.

Raspisan natječaj Grada Zagreba za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom

Rok za podnošenje molbi na natječaj je 24. studeni 2016. godine, uključujući i taj datum.