B5b32a521afe72885a03af8e29ef96344ff2a821

Visiš ovdje svaki dan?

Ne moraš klikati po studentskom da bi došao do informacija. Ako želite Pratiti novosti ili se na rkf781.ru

O udruzi

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, CPSA (Croatian Pharmaceutical Students Association), nezavisna je i neprofitna udruga, osnovana 1994.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu na inicijativu Studentskog vijeća s ciljem unapređenja studentskog života i zbližavanja studenata.
CPSA je jedina udruga u Republici Hrvatskoj koja zastupa studente farmacije i medicinske biokemije. Njezini članovi promiču edukaciju studenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini u smislu informiranja i obrazovanja studenata vezano uz samu struku, zdravstvo, aktualnim temama na polju biomedicinskih znanosti te obilježavanja svjetskih dana u zdravstvu.
Kao nezavisna i samostalna organizacija CPSA ostvaruje suradnju s partnerima u zemlji i svijetu u cilju realizacije raznih projekata i kampanja. Ponosni smo članovi europske (EPSA - European Pharmaceutical Students Association) i svjetske zajednice (IPSF - International Pharmaceutical Students Federation). Naši članovi redovito sudjeluju na kongresima, projektima i aktivnostima koje svake godine organiziraju obje udruge, a upravo nam članstvo u IPSF-u omogućuje funkcioniranje našeg najvećeg programa, Student Exchange Programme (SEP). SEP obuhvaća razmjenu studenata i znanja te mogućnost odrade stručne prakse u bilo kojoj zemlji članici IPSF-a.
CPSA tim sastoji se od šesteročlanog izvršnog odbora i tročlanog nadzornog odbora te koordinatora. Članove odbora biraju svi članovi udruge početkom svake nove akademske godine.
Članovi udruge mogu postati svi zainteresirani studenti farmacije i medicinske biokemije u Zagrebu i Splitu i u bilo kojem trenutku mogu se uključiti u rad udruge.

Pohvale, kritike, savjeti...

Pogledaj sve udruge